Časté otázky

Časté otázky2019-04-24T20:59:50+00:00

Na čo sa nás ľudia často pýtajú

Všeobecné
Zákazky
Fakturácia
Ubytovanie
Dokumentácia

Všeobecné

Do databázy našich subdodávateľov sa dostanete formou registrácie cez našu webstránku alebo telefonicky zodpovedaním našich otázok.

Registráciou sa dostanete do našej databázy. V prípade, že ste v našej databáze, vieme Vás kontaktovať hneď po obdržaní zákazky od nemeckých obchodných partnerov.

Nie sme agentúra. Sme stavebná firma, ktorá sa zaoberá stavebnou činnosťou prevažne elektroinštaláciami na celom území Nemecka. Máme rôznorodé zákazky. Keďže nestíhame so svojimi kmeňovými zamestnancami realizovať všetky projekty, využívame aj služby našich subdodávateľov na uspokojenie potrieb nemeckých zadávateľov zákaziek.

Keďže ste subdodávateľ, cestovné náklady si hradíte sami, resp. sa skladáte spolu so subdodávateľmi v skupine.

Zákazky

Zákazky sa realizujú na celom území Nemecka. Niekedy aj na území Holandska, Rakúska, Luxemburska a iné.

Ide o rôzne elektroinštalačné práce, napr. byty, rekonštrukcie alebo novostavby, supermarkety, priemyselné parky, automatizácie, haly, garáže, školy, nemocnice, kostoly, hotely, lode a pod.

Veľké stroje dávajú k dispozícii zadávatelia zákaziek. Potrebujete základné náradie ako napr.: šrubováky – krížové, torxové, rovné, nože na odblankovanie, kliešte na cvakanie káblov, centrofixu popisovanie káblov – hrubú a tenkú, nožnice na plech, kladivko, najčastejšie používané kľúče 8,10,13,17, malá pílka na trubky, predlžovací kábel, prenosné svietidlo, akku šrubovák, malá priklepová vŕtačka, vrtáky do železa, do betónu 6 a 8, malá flexa, náhradné kotúče a iné.

V niektorých prípadoch zadávateľ zákazky požaduje v tíme aj pomocných elektriárov.

Vyplatený budete na základe podpísaných hodinových listov tzv. Stundenzettlov.

Je to nemecký výraz pre list, na ktorom sú rozpísané a potvrdené odpracované hodiny za každý týždeň.

Stundenzettel posielate v deň podpísania na firemný mail: info.mdelektrotechnik@gmail.com. Najneskôr v pondelok nasledujúceho týždňa, len v prípade neprítomnosti zodpovedného pracovníka na stavbe.

Bežne sa pracuje 3,5 až 4 týždne a týždeň strávite so svojou rodinou doma. Turnus sa dá predĺžiť na základe dohody s majstrom.

Po dvoch týždňoch sa nerobia týždenné pauzy doma, keďže by sa tým narušili dohody so zadávateľmi zákaziek, ktorí musia dodržať termíny dokončenia stavby. Cez týždeň môžete chodiť domov, ale v tom prípade nerobíte týždenné pauzy po 4 týždňoch a víkendové ubytovanie Vám nebude preplatené.

Podpisom dodatku k zmluve preberáte zákazku záväzne.

Zákazku môžete získať reagovaním na našu ponuku na webstránke, registráciou do našej databázy alebo telefonicky. V prípade registrácie do databázy Vás oslovíme ohľadom novej zákazky formou sms alebo telefonicky.

Živnosť je podmienkou prevzatia zákazky.

Znalosť nemčiny je výhodou vzhľadom na rýchlejšie obsadenie. Ak nemecky neviete, musíte počkať na doplnenie nemecky hovoriaceho člena do tímu.

Pre väčšinu zákaziek stačí mať znalosť len pracovnej nemčiny. Úroveň nemčiny posúdime po telefóne.

V niektorých prípadoch akceptuje nemecký zadávateľ aj skupiny s jedným anglicky hovoriacim. Závisí to od toho, či angličtinu ovláda stavbyvedúci a majster. V tomto prípade sa to dohodne vopred.

Auto mať nemusíte, ale je výhodou, pretože v opačnom prípade čakáte, kým k Vám nájdeme kolegu s autom, aby ste mohli vycestovať.

Fakturácia a splatnosť

Faktúru vystavujete na konci turnusu. V prípade, že zostávate dlhšie ako 4 týždne, vystavíte faktúru po 4 týždňoch a ďalšiu napr. po ďalších dvoch, keď končíte predĺžený turnus.

Splatnosť faktúry je 30 dní, vzhľadom na to, že pohľadávky máme poistené jednou nadnárodnou spoločnosťou. V prípade, že zadávateľ zákazky do 30 dní nezaplatí, Vám budú faktúry uhradené.

Ubytovanie

Ubytovanie hľadáme my. Pred odchodom na zákazku dostanete formou SMS adresu ubytovania, cenu ubytovania a kontaktnú osobu.

Za ubytovanie platíte každý týždeň vopred v hotovosti. Po predložení faktúr za ubytovanie na konci turnusu Vám bude preplatené v plnej výške. Je možné sa dohodnúť aj tak, že sa Vám navýši hodinová mzda a ubytovanie si potom platíte sami bez predkladania a kontroly faktúr za ubytovanie.

Potrebná dokumentácia

Na začiatku spolupráce od Vás potrebujeme kópiu živnostenského listu a doklady o vzdelaní.

Po prevzatí zákazky si musíte požiadať o potvrdenie A1 na sociálnej poisťovni.

Freistellung potrebujete, aby Vám nebola zadržaná zrážková daň pre stavebné práce v Nemecku.

Je to potvrdenie o oslobodení od dane, nutnej zaplatiť v Nemecku od finančného úradu v Chemnitzi. Po zaevidovaní na nemeckom finančnom úrade Vám bude pridelené daňové číslo.

V prípade, že nám predložíte Domicil – potvrdenie o daňovej rezidencii na Slovensku pre územie Nemecka na daný rok, pomôžeme Vám vybaviť Freistellung vyžiadaním na daňovom úrade v meste Chemnitz.V prípade, že nám predložíte Domicil – potvrdenie o daňovej rezidencii na Slovensku pre územie Nemecka na daný rok, pomôžeme Vám vybaviť Freistellung vyžiadaním na daňovom úrade v meste Chemnitz.

Potrebujete s niečím poradiť?

Zavolajte na číslo kancelárie a naše asistentky Vám ochotne poradia.

Zavolať

Máte záujem o prácu?

Zaregistrujte sa na našej stránke a Vaše šance sú väčšie.

Registrovať

Potrebujete s niečím poradiť?

Zavolajte na číslo kancelárie a naše asistentky Vám ochotne poradia.

Zavolať

Máte záujem o prácu?

Zaregistrujte sa na našej stránke a Vaše šance sú väčšie.

Registrovať